Media

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE

Akredytacje dziennikarskie mogą zostać udzielone wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom pracującym dla mediów o znacznym zasięgu (nakładzie), którzy zostali wyznaczeni przez swoje redakcje do relacjonowania wydarzenia.

Warunkiem otrzymania akredytacji dziennikarskiej na I Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej jest wysłanie danych: imię, nazwisko, nazwa redakcji na adres e-mail: biznesoweforum@gmail.com

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w forum.

Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za media: Marlena Tyburska tel. 794-692-468.

 

Materiały do pobrania:

 

Baner Forum:

baner Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Forum:

logo Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notka prasowa:

I MIĘDZYNARODOWE FORUM
BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

„BIZNES RODZINNY SKARBEM NARODU”

WARSZAWA, 13-14.05.2016 r.

 

Wielkie spotkanie przedsiębiorców rodzinnych z Polski i świata.

Przed polskim biznesem rodzinnym stoją bardzo ważne wyzwania. To od dynamiki ich rozwoju będzie w dużym stopniu zależeć dalszy wzrost PKB. Rodzinna przedsiębiorczość ma też do spełnienia epokowe zadanie pobudzania i tworzenia kapitału społecznego w gospodarce polskiej. Działalność biznesu rodzinnego jest bowiem oparta na właścicielach firm, którzy budują nowy wizerunek biznesmena i przedsiębiorcy.

Oprócz celów doraźnych o charakterze naukowym, ekonomicznym, informacyjno-dialogicznym, chodzi przede wszystkim o promocję biznesu rodzinnego, przygotowanie nowych rozwiązań prawnych wspierających przedsiębiorczość rodzinną, a także wspieranie wszelkich inicjatyw umożliwiających współpracę różnych form rodzinnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Oprócz wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu firmą, coraz większą rolę w społecznej opinii odgrywają pozytywne cechy osobowe, kultura osobista i postawa etyczna. Te cechy w połączeniu z pomysłowością, kreatywnością, solidnością i uczciwością budują zaufanie społeczne do biznesu rodzinnego i stają się nowym, obowiązującym wzorcem prowadzenia działalności gospodarczej. Takie cele stawia przed sobą I Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej.

Cele szczegółowe:

*   Zainicjowanie prac nad portalem internetowym dla przedsiębiorców rodzinnych;

* Stworzenie propozycji rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie biznesu rodzinnego;

*   Tworzenie modeli teoretycznych i praktycznych rodzinnej działalności biznesowej;

*   Nawiązanie współpracy z zagranicznymi przedstawicielami sektorów biznesu rodzinnego;

 

Strona internetowa i rejestracja uczestnictwa:

www.forumbiznesowe.uksw.edu.pl