Prelegenci

GOSPODARZE FORUM

  Mira Jankowska – Polskie Radio, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Kamil Bomber – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRELEGENCI I PANELIŚCI

Artur Bartoszewicz – dr, Szkoła Główna Handlowa
Michał Cieślak – poseł, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
  Andrzej Cieślik – doradca podatkowy, Porozumienie na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym przez organy RP
Agnieszka Clarey – dyrektor, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Katarzyna Gierczak-Grupińska – prezes Fundacji Firmy Rodzinne
  Zbigniew Gryglas – poseł 
  Adam Krause – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
  Andrzej Marjański – dr, Społeczna Akademia Nauk
Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  Jan Przybyłowski – ks. prof. dr hab. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na WT Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Krzysztof Traczyk
  Lesław Wereszczyński
  Wiesław Wójcik