Prelegenci

I Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej

„Biznes rodzinny skarbem narodu” to wydarzenie na skalę światową.

Wśród wybitnych prelegentów i panelistów będziemy mieli przyjemność gościć, m.in.:

(strona w budowie, czekamy na przesłanie notek biograficznych)

 

 

 

header_abramowicz ADAM ABRAMOWICZ – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
5b7313a0-ac30-47a3-b343-4205c4212730 EWA BŁAŻEJOWSKA – radca prawny – partner w kancelarii prawnej Błażejowska Nowakowski radcowie prawni sp. p. Jest ekspertem w prawie własności intelektualnej i prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa IT, bezpieczeństwa i ochrony danych, portali internetowych oraz tworzenia i korzystania z oprogramowania komputerowego. Prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem pzp, w zakresie inwestycji kubaturowych i liniowych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi zarządzania i obrotu nieruchomościami oraz dochodzeniem roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich. Jest też ekspertem w sprawach pracowniczych (sprawy sądowe, mediacje, zatrudnienie, akty wewnętrzne spółek). Zdobyte doświadczenie realizuje w doradztwie dla firm rodzinnych i w tworzeniu planów sukcesji.
Tomasz Budzisz TOMASZ BUDZIAK – Współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy. Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z 1987 roku oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Członek Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Uzyskał tytuł Certified Management Consultant. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.  Jako autor bestsellera “Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne.” uhonorowany  w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny.
 KC 01 - Passport Photo KAY CEE CHACKO KATTAMPALY (Indie, Emiraty Arabskie) – absolwent studiów Master of Business Administration, Sikkim Manipal University (Indie). Wcześniej odbył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Handlem Międzynarodowym, NMIMS Deemed University, (Indie). Ukończył też Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Biznesem, Annamalai University, (Indie). Licencjat w dziedzinie handlu uzyskał na Mahatma Gandhi University (Indie). Ma ponad 20-letnie doświadczenie pracy w Dubaju i Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego specjalność to zakładanie działalności biznesowych i udzielanie licencji oraz łańcuch dostaw i logistyka. Branże w których pracował: wytop aluminium i inżynieria, handel detaliczny w zakresie mody, nieruchomości, itp. Prywatnie: Hindus z południowego stanu Kerala w Indiach. Obecnie pracuje i mieszka z rodziną w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Członek-założyciel i pionier Katolickich Młodzieżowych Zespołów Przywództwa.
pobrane PIOTR GĄSIOROWSKI – dr teologii systematycznej. Przewodniczący Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie. Koordynator krajowy EQUIP – by John C. Maxwell. Członek Międzynarodowego Aliansu – Arrow Leadership Program. Wykładowca MBA in Christian Leadership przy Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Członek Rady Doradców EWST we Wrocławiu. Autor kilku programów szkoleniowych z zakresu rozwoju przywództwa. Autor bestsellera – Wybaczyć Bogu, przetłumaczonej na język angielski i duński. Pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego w Krakowie (The Wesleyan Methodist Church). Członek International Board of The Wesleyan Church – Superintendent of Poland.
KGG (1) KATARZYNA GIERCZAK GRUPIŃSKA – socjolog, MBA o profilu HR, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w ramach FBN International. Prezes Fundacji Firmy Rodzinne (www.firmyrodzinne.org). W ramach Fundacji zainicjowała i prowadziła działania FBN International na terenie Polski – międzynarodowej największej sieci firm rodzinnych. Członek założyciel Inicjatywy Stowarzyszenia Firm Rodzinnych IFR od 2008 roku. Współwłaściciel rodzinnej firmy  GELG (www.gelg.pl), która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku, tak, aby na podstawie doświadczeń i wiedzy praktycznej nie potykać się o te same kamienie i nie popełniać podobnych błędów tracąc cenny czas. Promuje markę „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców. Szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci, pasjonatka natury, podróży po świecie oraz poznawania ludzi.
Maciej Gnyszka (2) MACIEJ GNYSZKA – wizjoner, który głowę nosi w chmurach, ale stopy stawia na ziemi. Lubi łączyć rzeczy, które wydają się nie do połączenia, stąd od kilku lat określa się mianem nałogowego poszukiwacza synergii. Założyciel Towarzystw Biznesowych i pierwszej polskiej agencji fundraisingowej Gnyszka Fundraising Advisors. Wszystkie założone przedsięwzięcia są dynamiczne i oddolnie tworzą relację między ludźmi i zaufanie, bez których o społeczeństwie obywatelskim można tylko marzyć. Współwłaściciel Pracowni Synergii – prawdopodobnie jedynej polskiej agencji 360.
 Jagiełło ZBIGNIEW JAGIEŁŁO –  Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Menedżer, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Rotterdam School od Management. Pracuje na rynku finansowym od 1995 roku (PPTFI Pioneer, PKO Credit Suisse, Pekao/Alliance, Pioneer Investments). Od października 2009 roku prezes zarządu PKO Banku Polskiego – za jego kadencji bank stał się bezdyskusyjnym liderem polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności na bazie innowacyjności płatności mobilnych IKO.

Min_K_Jurgiel KRZYSZTOF JURGIEL – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MARCIN NOWACKI – Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.Przez lata zawodowo związany z obszarem rozwoju inwestycji bezpośrednich. W latach 2006-2007 dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. W okresie 2008-2009 pełnił funkcję dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Brał udział w zarządzaniu ponad 40 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości przekraczającej 1 mld euro. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz jest aktywnym przedsiębiorcą. 

Społecznie angażował się m. in. w Fundację Projekt Łódź oraz europejsko-azjatycką organizację ASEFUAN. Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, stypendysta na uczelniach wyższych w Anglii, Francji i Chinach. W latach 2009-2012 przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów WSMiP UŁ.

Dariusz Kruczyński DARIUSZ KRUCZYŃSKI – (współzałożyciel oraz prezes firmy Caritas Ełk Łączy – nowego operatora telekomunikacyjnego) –  mgr teologii, doktorant na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (teologia pastoralna); wykształcenie uzupełnione licznymi kursami i studiami podyplomowymi, w tym: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie i organizacja pomocy społecznej oraz zarządzanie i marketing. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej, a od 2006 roku prezesa Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku. Ksiądz Kruczyński jest laureatem wielu nagród i wyróżnień wśród których znajdują się: Ełczanin Roku 2004 w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej – Rozmaitości Ełckich; Ełcki Bocian 2006 – w kategorii „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; statuetka „Amicus Bonus” 2007 przyznana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie budowania lokalnego systemu pomocy społecznej, szerzenie idei integracji społecznej oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów społecznych; wyróżnienie Tygodnika Gazeta Finansowa w ramach Raportu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” 2010.
Kwiatkiewicz-Maria-Magdalena MAGDALENA KWIATKIEWICZ – Współzałożycielka YES Biżuteria, do której należy sieć 111 salonów jubilerskich. Stworzyła Galerię YES, promującą sztukę złotniczą i polski design, w której odbyło się ponad sto wystaw, organizowanych m.in. we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Stworzyła unikatową, prywatną Kolekcję Współczesnej Polskiej Sztuki Złotniczej oraz Kolekcję Biżuterii Etnicznej. Jest mecenasem sztuki i filantropem, wspiera artystów oraz działa charytatywnie.
 

ANNA MĄCZYŃSKA – Agus Innovation

 

Marjański ANDRZEJ MARJAŃSKI – Doktor nauk o zarządzaniu, rozprawa doktorska „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Członek International Atlantic Economic Society (USA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki (2013-2015) oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnie z żoną Krystyną prowadzi przedsiębiorstwo rodzinne „Dremar” w Jeżowie k. Łodzi, założone przez Ojca w 1973 roku, zajmujące się produkcją nowoczesnej stolarki drewnianej. Jest dyplomowanym mistrzem stolarskim.
Piotr Nowakowski PIOTR NOWAKOWSKI – radca prawny – partner w kancelarii prawnej Błażejowska Nowakowski radcowie prawni sp. p. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, handlowego z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej wspólników i członków zarządów  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od blisko dziesięciu lat doradza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw – pomaga małym, średnim i dużym firmom przechodzić okresy trudności i kryzysów. Posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych obejmujących rozliczenia procesów inwestycyjnych i budowlanych. Doradza w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz przy inwestycjach w odnawialne źródła energii. Zajmuje się doradztwem dla firm rodzinnych oraz spółek z kapitałem polskim i obcym.
Józef-Orzel1-300x200 JÓZEF ORZEŁ –  dr, polski polityk, filozof, menedżer, poseł na Sejm I kadencji. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy POC.  Był doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. W 2007 założył dyskusyjny klub polityczny pod nazwą „Klub Ronina”.
wpopczyk WOJCIECH POPCZYK – dr hab., od początku aktywności akademickiej koncentruję swoje zainteresowania naukowo-badawcze na przedsiębiorczości rodzinnej i specyfice zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. W dziedzinie dydaktyki  specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym,  zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu międzynarodowym. Wykłada na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych (I i II stopnia), podyplomowych, w ramach Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA (PAM Center). Oprócz studiów Executive MBA prowadzi w języku angielskim zajęcia na specjalności Business Management. W ramach Erasmus Teaching Programme wykłada: International Business Strategy, Models of Internationalization, Determinants of Family Business Development.
Jan Przybyłowski JAN K. PRZYBYŁOWSKI – ks. prof. dr hab., od 2002 roku kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych WT UKSW. W latach 2008 – 2010 roku prodziekan ds. naukowych na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, a w latach 2010-2012 prorektor ds. finansowych i naukowych na UKSW. Jest  autorem 10 książek, ponad 100 artykułów naukowych, wypromował 35 doktorów. Twórca i redaktor naczelny serii naukowej: Biblioteka Teologii Pastoralnej, i założycielem czasopisma naukowego: Warszawskie Studia Pastoralne. Przewodniczący komitetu naukowego niniejszego Forum.
Jonh Roth JOHN C. ROTH – generał Armii Amerykańskiej w stanie spoczynku. Po zakończeniu 40-letniej służby w wojsku prowadził własne biznesy oraz zarządzał kilkoma prywatnymi firmami doświadczając także kryzysu po ataku na WTC. Wieloletni Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Biznesmenów Katolików LEGATUS. Członek Rycerzy Kolumba (posiadacz najwyższego stopnia: patriotycznego), największej katolickiej organizacji świeckiej o charakterze charytatywnym, zrzeszającej ponad 1,8 mln członków na całym świecie. Urodzony w Chicago w 1939 r. jako drugie z 10 dzieci. Dopiero 11 lat temu po raz pierwszy odwiedził nasz kraj  i od tej pory bywa w nim często.
 adam rozwadowski ADAM ROZWADOWSKI – założyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED. Pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. Odpowiada za realizację misji i wizji Centrum Medycznego ENEL-MED. Angażuje się w tworzenie oraz wdrażanie systemu zarządzania firmą. Jest orędownikiem i animatorem nowej filozofii dbania o zdrowie, opartej na regularnej i kompleksowej profilaktyce (Program 24h dla zdrowia).
e5d21315-baa0-433d-8ca9-6536ad871810 ANETA SADOWSKA –  Założycielka Q&AConsulting, obecnie Q&ACommunications. Certyfikowany Coach ICC. Pracowała jako Sales and Marketing Manager w największych koncernach branży FMCG w Polsce, współtworzyła Trade Institute, prowadziła projekty w Polsce i Irlandii.
Zafascynowana ludźmi i budowaniem zespołów w sposób efektywny i niestandardowy. Zorientowana na rozwój I rozwiązania. Wierzy, że ”perception is reality” oraz ”wszystko jest proste tylko trzeba wiedzieć”. Uprawia jogę, świetnie czuje się w wodzie i na nartach. Uwielbia swoją rodzinę. Wyznaje inteligencję emocjonalną.
andrzej_sadowski_3_3 ANDRZEJ SADOWSKI – Jeden z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną (1984) na Uniwersytecie Warszawskim. Współinicjator i redaktor drugoobiegowego pisma politycznego Dodruk (1986). Współzałożyciel i członek Zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986-1989). Założył wraz z Mirosławem Dzielskim i Aleksandrem Paszyńskim Akcję Gospodarczą, która skupiała opozycję ekonomiczną końca lat 80. oraz był członkiem jej zarządu (1988-1989). Główny inicjator i prezydent Centrum im. Adama Smitha (od roku 2014).
SAFIN KRZYSZTOF SAFIN – dr hab., prof. WSB, pracownik naukowy i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania; specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego; autor  wielu prac z dziedziny przedsiębiorczości, m.in. monografii Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne; podręcznika Zarządzanie małą firmą; kierownik wielu projektów badawczych, w tym Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych (2012-2014) oraz Przedsiębiorczość polskich imigrantów w Niemczech (2016); stypendysta DAAD, członek niemieckiego stowarzyszenia naukowego Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., doradca dolnośląskich przedsiębiorstw rodzinnych; ekspert Wielkopolskiego RPO na lata 2014-2020, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej; przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej.
 zdjęcie_HS_ok HENRYK SIODMOK – 50 lat, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA ISEAD w Fontainbleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. W latach 1989-1990 analityk operacyjny w Pasco Company, 1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co, 1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska, 1997-2000 prezes FLiD Drumet SA, 2000-2003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o., 2003-2004 wiceprezes ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA., od 2007 roku prezes Grupy ATLAS.
4152be49-cd9b-4fbd-8c46-c23a4aca126d ELENI TZOKA STECKA  – lekarz medycyny, doświadczony menedżer w międzynarodowej firmie (Servier Polska), certyfikowany Trener Biznesu (TROP), Coach Praktyk Biznesu, Team Coach (Norman Benett Academy). Od 2008 właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej Epsylon Eleni Tzoka Stecka. Członek założyciel stowarzyszenia European Mentoring & Coaching Council EMCC Polska. Health Coach – absolwentka Wellcoaches School of Coaching USA. Jako trener i konsultant współtworzy standardy pracy na stanowisku menedżera i przedstawiciela handlowego. Prowadzi cykliczne Akademie Menedżera rozwijające kompetencje zarządcze i coachingowe menedżerów sprzedaży w Polsce i za granicą (Rosja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Rumunia, Czechy, Bułgaria, Uzbekistan, Gruzja, Kazachstan). Przygotowywała i prowadziła projekty typu: Train the trainers, projektowała zmiany struktury działu sprzedaży w organizacji. Zajmowała się rekrutacją i tworzeniem systemów kompetencji. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Łejery (2010 – 2014), uczestniczyła w projekcie budowy pierwszego w Polsce teatru dzieci dla dzieci przy szkole Łejery w Poznaniu.
 Alicja Winnicka-Popczyk ALICJA WINNICKA-POPCZYK – dr, adiunkt w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa (Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa). Jest jednym z prekursorów badań nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Autorka bądź współautorka publikacji na temat przedsiębiorczości rodzinnej w kraju i na świecie. Por.: „Overview of Family Business Relevant Issues”, Country Fiche Poland (2008)- raport ekspertów Komisji Europejskiej w ramach projektu koordynowanego przez KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research na zlecenie Komisji Europejskiej, Enterprise and Industry Directorate – General,
  DOROTA ŻUCHOWSKA – dr nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej oraz kierownik Zakładu Polityki Ekonomicznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi polityka monetarna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, przemiany transformacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się także problemami etyki w biznesie, jest redaktorem publikacji „Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenia”.