Program

9.20 – 10.00 Drzwi otwarte
10.00 – 10.35 Otwarcie Forum – JM Rektor UKSW prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

„Rodzina jako wartość” – ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski UKSW Warszawa

Wiesław Wójcik – Prezes Zarządu Fundacji Animacji Przedsiębiorczości

10.35 – 11.30 DEBATA

„Dobre relacje z urzędnikami podstawą bezpieczeństwa i konkurencyjności firm rodzinnych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Sekretarz Stanu Andżelika Możdżanowska, Dyrektor Agnieszka Clarey,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Dyrektor Wojciech Paluch,

Ministerstwo Finansów – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.

11.30 – 11.45 „Czym powinno się kierować państwo w sytuacji sporów urzędników z przedsiębiorcami” poseł Zbigniew Gryglas – Przewodniczący Rady Gospodarczej
11.45 – 12.00 „Rozrost tkanki urzędniczej cichym zagrożeniem dla przedsiębiorców ” – dr Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa 
12.00 – 12.30  

Przerwa w obradach

12.30 – 12.45 „Poprawa relacji: przedsiębiorca urzędnik” – poseł Michał Cieślak – Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
12.45 -13.00 „Ujemny bilans społeczno-ekonomiczny wynikający ze złych relacji przedsiębiorców z urzędnikami” – Fundacja Animacji Przedsiębiorczości- Prezes Zarządu Wiesław Wójcik (Przewodniczący Porozumienia na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym przez organy RP)
13.00 – 13.15 „Wybiórcze stosowanie przepisów w praktyce organów kontrolnych”- Andrzej Cieślik – Pełnomocnik Porozumienia Przedsiębiorców
13.15 – 13.30 „Relacja: przedsiębiorca – urzędnik. Czy ktoś musi być na straconej pozycji?” – Katarzyna Gierczak-Grupińska – Prezes Fundacji Firmy Rodzinne
13.30 – 13.45 „W poszukiwaniu efektu synergii – relacje pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną”  – dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk
13.45 – 15.45 PANEL DYSKUSYJNY

„Propozycje zmian w prawie i relacjach pomiędzy przedsiębiorcami i organami kontroli“

Moderator: Wiesław Wójcik

Paneliści: Katarzyna Gierczak-Grupińska – Prezes Fundacji Firmy Rodzinne, Adam Krause – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych; Mira Jankowska – Program Pierwszy Polskiego Radia, Krzysztof Traczyk – przedsiębiorca, Lesław Wereszczyński – przedsiębiorca, Cieślik Andrzej – doradca podatkowy, Aneta Włodarczyk – przedsiębiorca, Marek Fryc – przedsiębiorca.

Dyskusja 

15.45 – 16.00 Podsumowanie i wyznaczenie dalszych działań: Inicjatywy ustawodawcze zmieniające nieprecyzyjne lub szkodliwe przepisy.

Zawiązanie grup roboczych.

16.00 – 16.30  Zakończenie Forum