Program

RAMOWY PROGRAM

I MIĘDZYNARODOWEGO FORUM BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

„BIZNES RODZINNY SKARBEM NARODU”

FRAMEWORK AGENDA

I FAMILY BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP INTERNATIONAL FORUM

„FAMILY BUSINESS BEING A NATIONAL TREASURE”

13-14 May 2016

 

13 maj 2016 r. (piątek)

13 May 2016 (Friday)

 

GODZINA

TIME

PROGRAM

AGENDA

12.00 – 12.15

MIEJSCE: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, UL. WÓYCICKIEGO 1/3, AULA SCHUMANNA

ROZPOCZĘCIE FORUM 

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

START OF THE FORUM

 

PRZEDSTAWICIEL PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

12.15 – 12.30

WYKŁAD INAUGURACYJNY pt.: „Kondycja polskich firm rodzinnych w kontekście sektora MSP”

MARCIN NOWACKI – Wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców

INAUGURAL LECTURE

12.30 – 12.45

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NT. FIRM RODZINNYCH – Fundacja Firmy Rodzinne

PRESENTATION OF THE RESULTS OF RESEARCH ON FAMILY BUSINESSES

12.45 – 13.45

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATA MINISTRÓW – prowadzenie: dr Józef Orzeł

DEBATE OF MINISTERS

„Przyszłość polskiej przedsiębiorczości i biznesu rodzinnego”

“The future of Polish family business and entrepreneurship”

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA – Krzysztof Jurgiel

MINISTERSTWO ROZWOJU – Małgorzata Szczepańska

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – Bartosz Marczuk

MINISTERSTWO FINANSÓW – Piotr Kociński

13.45 – 14.00

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO – Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

14.00 – 14.20

KONFERENCJA PRASOWA

14.00 – 15.00

LUNCH
15.00 – 17.00 DEBATY FIRM RODZINNYCH prowadzenie: Katarzyna Gierczak-Grupińska i Eleni Tzoka Stecka (Fundacja Firmy Rodzinne)

DEBATES OF FAMILY BUSINESSES

A. SIŁA KOBIET W BIZNESIE

POWER OF WOMEN IN BUSINESS

B. STYL ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY A SUKCESJA RODZINNA

ENTREPRENEUR’S LIFESTYLE AND FAMILY SUCCESSION

paneliści: Magdalena Kwiatkiewicz (YES Biżuteria), Aneta Sadowska (Q&A Communications), Katarzyna Jaskuska-Niwińska (Jar), Adam Rozwadowski (Enelmed), Henryk Siodmok (Grupa Atlas).

17.00 – 17.15

DR ALICJA WINNICKA-POPCZYK (Uniwersytet Łódzki)

“Specyfika finansowania przedsiębiorstw rodzinnych”

17.15 – 17.30

DR DOROTA ŻUCHOWSKA (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej)

„Kapitał zaufania” jako wyróżnik firm rodzinnych”

17.30 – 17.45

DR HAB. WOJCIECH POPCZYK (Uczelnia Łazarskiego)

“Naturalne źródła przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi”

17.45 ZAKOŃCZENIE, PODSUMOWANIE DEBAT 

PRZEJAZD DO HOTELU – we własnym zakresie

CLOSING, CONCLUSIONS FROM DEBATES, TRANSFER TO THE HOTEL

20.00 – 02.00 MIEJSCE: HOTEL RADISSON BLU, UL. GRZYBOWSKA

BANKIET

RECEPTION

 

 

14 maj 2016 r. (sobota)

14 May 2016 (Saturday)

GODZINA

TIME

PROGRAM

AGENDA

9.30 – 11.30

MIEJSCE: HOTEL RADISSON BLU, UL. GRZYBOWSKA
SPOTKANIA BIZNESOWE, NETWORKING (do wyboru) BUSINESS MEETINGS1. „Relacje biznesowe i międzyludzkie” – prowadzenie: Mira Jankowska (Mistrzowska Akademia Miłości) i Maciej Gnyszka (Towarzystwa Biznesowe)“Business and interpersonal relations”

2. „Wartości chrześcijańskie w biznesie” – Instytut Przywództwa

“Christian values in business”

12.00

WYJAZD Z HOTELU I PRZEJAZD DO SEJMU RP – we własnym zakresie

DEPARTURE FROM THE HOTEL AND TRANSFER TO THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND

13.00 – 15.00

MIEJSCE: SEJM RP, UL. WIEJSKA

DEBATA EKSPERCKA W SEJMIE RP

„Sukcesy i trudności biznesu rodzinnego w Polsce”

EXPERT DEBATE AT THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND

Prowadzenie: Jerzy Mosoń

Paneliści:

Poseł Adam Abramowicz, gen. John Roth (USA), Kay Cee Chacko (Arabia Saudyjska), Katarzyna Gierczak-Grupińska (Fundacja Firmy Rodzinne), Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha), Tomasz Budziak (Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych), prof. Krzysztof Safin (Krajowa Izba Gospodarcza), dr Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk), ks. Dariusz Kruczyński (Caritas), ks. prof. Jan Przybyłowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

15.00 – 15.30

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM

CONCLUSIONS AND CLOSING OF THE FORUM

15.30

 

16.00

LUNCH 

ZWIEDZANIE SEJMU RP

THE SEJM OF THE REPUBLIC  OF POLAND

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu ze względów organizacyjnych.

*The organizer reserves itself the right to change the agenda due to organizational reasons.